Ο Δικηγόρος στη Σύγχρονη Εποχή. Δεξιότητες Επιβίωσης και Δεξιότητες για Επιτυχία

Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι,⠀
Ο Δικηγόρος στη Σύγχρονη Εποχή. Δεξιότητες Επιβίωσης και Δεξιότητες για Επιτυχία

Είναι αδιαμφισβήτητο, απλό και αρκετά απογοητευτικό. Τελειώνοντας τη Νομική δεν είσαι δικηγόρος. Όχι επειδή απομένει το στάδιο της άσκησης. Ούτε επειδή δεν έχεις αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. Παίζουν οπωσδήποτε και αυτά σημαντικότατο ρόλο, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, στα οποία ολοκληρώνοντας το πτυχίο χρειάζεσαι πολύ δρόμο ακόμα, για να προχωρήσεις από τη θεωρία στην πράξη. Απλώς, ειδικά με το νομικό επάγγελμα, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα.

Οι παραδοσιακές -και πάντα απαραίτητες- δεξιότητες του δικηγόρου

Ομαδικό πνεύμα. Η ικανότητα να εργάζεται κανείς σε μια ομάδα και να μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία της πέρα από την ατομική του προβολή είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε εργασία. Η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός των απόψεων και των αναγκών των υπολοίπων μελών της ομάδας είναι στοιχεία που γίνονται ακόμη σημαντικότερα στα σημερινά πλαίσια, όπου η ατομική δικηγορία έχει σε μεγάλο βαθμό δώσει τα ηνία στις δικηγορικές εταιρείες, στις οποίες οι υποθέσεις αναλαμβάνονται συχνά από περισσότερους δικηγόρους με εμπειρία σε διαφορετικά γνωστικά πεδία.

Πρωτοβουλία και ανεξαρτησία. Η αποφασιστικότητα και η λήψη πρωτοβουλιών είναι βασικά χαρακτηριστικά της μάχιμης δικηγορίας που δυστυχώς ελάχιστα αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Δημιουργική σκέψη. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του, η οποία όμως δεν είναι πάντα μία ούτε προφανής. Η δημιουργική σκέψη που αναπτύσσεται με την εργασιακή εμπειρία αλλά και τη γενικότερη καλλιέργεια δίνει τη δυνατότητα στον δικηγόρο να ανακαλύψει νέες προσεγγίσεις και να σκεφτεί πέρα από τα τετριμμένα.

Αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία. Κάθε δικηγόρος έχει το δικό του στυλ γραφής, όμως η ευχέρεια στην αποδοτική παρουσίαση των ισχυρισμών, η σαφήνεια και η οργανωμένη δομή είναι οι άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται η γραπτή επικοινωνία στο νομικό επάγγελμα. Επιπλέον, οι δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας είναι από τα πιο ζωτικά στοιχεία της δουλειάς του δικηγόρου, ειδικά στη δικαστηριακή δικηγορία.

Εργασία υπό πίεση. Το νομικό επάγγελμα είναι συνυφασμένο με τις αυστηρές προθεσμίες και την πίεση του χρόνου. Η δυνατότητα συγκέντρωσης και έγκαιρης ολοκλήρωσης κάθε καθήκοντος μαζί με την καλή διαχείριση του χρόνου απαιτούνται σε οποιαδήποτε καριέρα στον νομικό κλάδο.

Κατανόηση των άλλων. Η δικηγορία είναι πρώτα από όλα μια υπηρεσία προς τον πελάτη, η οποία μπορεί να γίνει σωστά και ολοκληρωμένα μόνο αν συνεπάγεται την ενεργητική ακρόαση και την κατανόηση των ανησυχιών κάθε ανθρώπου.

Προσοχή στη λεπτομέρεια. Είτε πρόκειται για τον έλεγχο μιας σύμβασης είτε για την ανεύρεση κάποιου αποδεικτικού στοιχείου, η προσήλωση στη λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά, τόση όση απόσταση χωρίζει την εγκυρότητα από την ακυρότητα ενός εγγράφου.

Ερευνητικές δεξιότητες. Πρόκειται για ένα προσόν που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ακόμα και στο περιβάλλον της θεωρητικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου, αν και στην Ελλάδα μένει εν πολλοίς σε εμβρυακό στάδιο κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Από την ενδελεχή έρευνα των στοιχείων μιας υπόθεσης μέχρι την ανεύρεση της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας, η εργασία του δικηγόρου δεν στερείται ποτέ διαβάσματος!

Οι νέες -ακόμα πιο απαραίτητες- μοντέρνες δεξιότητες

Εξοικείωση με την τεχνολογία. Ο κλάδος του legal tech αποτυπώνει απλώς αυτό που συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα στη σύγχρονη εποχή. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ολοένα και περισσότερο μέρος της εργασιακής καθημερινότητας και αυτός ο ρόλος μόνο να μεγαλώσει μπορεί τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), 4 στις 10 θέσεις εργασίας στην ΕΕ θα μετασχηματιστούν σημαντικά υπό την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ σύμφωνα με έρευνα του Institute for the Future και της Dell Technologies το 85% των θέσεων εργασίας που θα υπάρχουν το 2030 δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα.

Τα Big Data Analytics και η ευχέρεια χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι δεξιότητες που προς το παρόν αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, όμως πολύ σύντομα θα είναι απλώς βασικά προαπαιτούμενα για κάθε θέση

Project Management. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν γνώσεις project management από όλους τους εργαζόμενους σε διάφορες θέσεις και βαθμίδες. Η ικανότητα σχεδιασμού, οργάνωσης και καθορισμού της αρχής, της μέσης και του τέλους μιας νομικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με την ενεργή παρακολούθησή της, την χαρτογράφηση των κυριότερων σημείων της και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού πρέπει να συνάδουν με το ευρύτερο επιχειρηματικό μοντέλο και να διέπουν την εργασία κάθε δικηγόρου, αλλά κυρίως των in-house νομικών τμημάτων μεγάλων εταιρειών.

Γνώσεις οικονομικών. Άλλη μία δεξιότητα που είναι επιτακτική στους in-house δικηγόρους, αλλά και σε κάθε δικηγόρο που ασχολείται με το εμπορικό δίκαιο. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το εμπορικό δίκαιο συνυπάρχει πλέον με όλους τους τομείς του δικαίου, οι βασικές γνώσεις οικονομικών και λογιστικής δεν είναι, όπως παλαιότερα, προαιρετικά εφόδια, για να μετατραπεί ο νομικός σε επιχειρηματικό σύμβουλο, αλλά απαραίτητες βάσεις που τον βοηθούν να κατανοήσει την εμπορική πλευρά κάθε υπόθεσης και να την εντάξει στο ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο εμφανίζεται.

Δικαιικοί κλάδοι, όπως το εταιρικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο των συμβάσεων, το τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, απαιτούν βαθιά κατανόηση οικονομικών εννοιών που δεν περιλαμβάνονται στη νομική παιδεία με την κλασική σημασία της λέξης. Ο κλάδος του Δικαίου και Οικονομικών μπορεί να εμφανίστηκε με τη Σχολή του Σικάγο αρκετές δεκαετίες πριν, όμως πλέον η διεπιστημονική αυτή προσέγγιση δεν αποτελεί μια ακαδημαϊκή ενασχόληση, αλλά τυγχάνει ευρείας εφαρμογής στην καθημερινή νομική πραγματικότητα.

Επιχειρηματική σκέψη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, το νομικό επάγγελμα δεν μπορεί να παραμένει στατικό ούτε έξω από τις ανάγκες της επιχείρησης, με την οποία συμπορεύεται. Είτε πρόκειται για τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας είτε για το άνοιγμα σε μια νέα αγορά, ο δικηγόρος μπορεί να λειτουργήσει και ως συντελεστής του επιχειρείν, ειδικά όταν εργάζεται σε νομικό τμήμα επιχείρησης, όπου οφείλει να την καθοδηγεί και να ασκεί προληπτική νομική εποπτεία σε συνδυασμό με παροχή καινοτόμων προτάσεων.

Η κατανόηση εκ μέρους του δικηγόρου του τρόπου, με τον οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, και των αναγκών της, για να παραμείνει κερδοφόρα και στο επίκεντρο των εξελίξεων, αποτελεί μια αναγκαία προοπτική. Παράγοντες, όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους, η ανάληψη κινδύνων, η ευελιξία στις αποφάσεις, η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων, η μελέτη του ανταγωνισμού, το χτίσιμο του brand και η αξιολόγηση πολλών και ετερόκλητων πληροφοριών, είναι σύμφυτοι με την επιχειρηματική πρακτική και πλέον καθορίζουν και τη νομική της πλευρά.

Συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί έναν όρο-ομπρέλα που περιλαμβάνει επιμέρους δεξιότητες, όπως την προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις, την κατανόηση των αναγκών των άλλων, τη σαφή και αποτελεσματική έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων.

Έτσι, ουσιαστικά συνοψίζει τις προηγούμενες δεξιότητες και, εφόσον υπάρχει σε υψηλό βαθμό, μπορεί να προάγει τον δικηγόρο σε έναν αξιόπιστο σύμβουλο που είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες, δείχνει αληθινό ανθρώπινο ενδιαφέρον και μπορεί να αντιληφθεί τις εύθραυστες ισορροπίες στις διαπροσωπικές επαγγελματικές σχέσεις. Υπό αυτή την έννοια, αποτελεί τόσο μια γενικότερη ικανότητα που πρέπει να διαποτίζει κάθε ενέργεια στο νομικό επάγγελμα, όσο και μια ειδικότερη δεξιότητα που μπορεί να αποτελέσει το κλειδί σε νομικές διαδικασίες, όπως η διαμεσολάβηση και οι διαπραγματεύσεις στις συναλλαγές.

Brand building. Ίσως αυτή η ορολογία του marketing να ακούγεται ξένη στα αυτιά ενός νομικού, όμως αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που επιβάλλει να αξιοποιούμε μεθοδολογίες και αρχές από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να είμαστε σωστοί στη δουλειά μας. Ο δικηγόρος είναι κομμάτι της επιχείρησης, στην οποία δουλεύει, ακόμα και όταν δουλεύει ατομικά, όπου επιχείρηση είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το networking και η οικοδόμηση του προσωπικού (ή του εταιρικού) brand είναι μια εξίσου σημαντική διεργασία με την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας.

Η δημιουργία ενός έγκριτου, σοβαρού και ολοκληρωμένου online προφίλ αποτελεί σήμερα αυτό που πριν κάποια χρόνια ήταν η σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και η αποστολή του σε πιθανούς ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, η προσέλκυση συνεργασιών σπανίως γίνεται πλέον με την επιθετική διαφήμιση και την άγρα πελατών. Η προώθηση προς τα έξω της βαθιάς γνώσης, εμπειρίας και εξειδίκευσης σε έναν τομέα έρχεται με δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, συμμετοχές σε συνέδρια και γενικά με τη συμβολή του κάθε νομικού στη συλλογική γνώση. Οι τακτικές έμμεσου marketing, όπως το content marketing, βοηθούν στην εδραίωση μιας σταθερής φήμης, κάτι που είναι ένας από τους πολλούς πυλώνες που πρέπει να φροντίζει ο δικηγόρος του σήμερα.

Συμπερασματικά

Η βαθιά νομική γνώση, η εμπειρία και η εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο δικαιικό κλάδο είναι οπωσδήποτε ο ένας πυλώνας που καθορίζει την επαγγελματική ανέλιξη στη νομική αγορά εργασίας. Από την άλλη, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, απαιτείται ταυτόχρονα μια γενικότερη άποψη στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι με γνώσεις χρηματοοικονομικών, εταιρικής διακυβέρνησης, marketing, management και τεχνολογίας.

Είναι αυτό που εύγλωττα έχει χαρακτηριστεί ως σχήμα Τ, ως συνδυασμός δηλαδή οριζόντιων και κάθετων γνώσεων. Πρόκειται για έναν στόχο που είναι δύσκολος να επιτευχθεί και για τον οποίο η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Η επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης μετά το πτυχίο μαζί με το συνεχές προσωπικό διάβασμα και την εργασιακή πρακτική είναι ο μοναδικός δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση.

lawyermagazine.gr - Αλεξιάννα Τσότσου


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Share: