Finance Tech: 15 Επαγγέλματα στην Πρώτη Γραμμή της Νέας Εποχής

Νέες Τεχνολογίες (fintech/blockchain etc),⠀
Finance Tech: 15 Επαγγέλματα στην Πρώτη Γραμμή της Νέας Εποχής

Στη σύγχρονη εποχή, η διαχείριση της πληροφορίας και των δεδομένων αποτελεί ύψιστης σημασίας διαδικασία για τους οργανισμούς σε όλους τους κλάδους. Στην παιδεία, στην πολιτική, στην ενημέρωση, στην τραπεζική, στην υγεία και σε ακόμα περισσότερους κλάδους, η πληροφορία είναι το βασικό αντικείμενο επεξεργασίας, που οδηγεί σε χρήσιμα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Ο αγγλικός όρος Information Technology είναι στην ελληνική γλώσσα Πληροφορική, η Τεχνολογία της Πληροφορίας. Σε αυτόν τον τομέα συμπεριλαμβάνονται αντικείμενα εργασίας που σχετίζονται με την πληροφορία (data), από τη γέννησή της, τη δημιουργία της, την επεξεργασία της, την αποθήκευσή της και την ανάλυσή της έως και την πλήρη αξιοποίησή της προς εξαγωγή ή σύνθεση ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος. Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού (Digital Transformation), που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη σε όλους τους κρατικούς και δημόσιους φορείς, η ανάγκη για τους κατάλληλους επαγγελματίες καθίσταται περισσότερο επιτακτική. Πρόσθετα, αναδύεται σε μεγαλύτερο βαθμό η ανάγκη τόσο για προστασία και ασφάλεια των δεδομένων όσο και για την αποθήκευσή τους, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη ολόκληρων διευθύνσεων που αναλαμβάνουν τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που επεξεργάζονται. 

Ενδεικτικά επαγγέλματα που θα εξυπηρετήσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος στον τομέα της Διαχείρισης της Πληροφορίας και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

 1. Data Scientist

 2. Data Analyst / Data Migration Analyst

 3. (ΙΤ) Business Analyst – Scrum Master

 4. Data Security Officer 

 5. Information Security Officer

 6. Big Data Analyst

 7. Data Storage Analyst

 8. Software Developer – Mobile & Web

 9. Applications Analysts and Testers

 10. Financial Analyst

 11. IT Solutions Architect

 12. IT Project Manager / Program Manager

 13. RPA Analyst (Robotic Process Automation)

 14. RPA Developer (Robotic Process Automation)

 15. Agile Coach.


ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ


Θετικές Επιστήμες και Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι βασικές επιστήμες που θα κυριαρχήσουν θα είναι αυτές των θετικών επιστημών, κυρίως με βάση τα μαθηματικά, τα τμήματα μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής, τα τμήματα οικονομικής επιστήμης και διοικητικής επιστήμης. Τα προαναφερθέντα πεδία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω εξειδίκευση στην περιοχή του fintech και της σύγχρονης τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναφερθεί και ο τομέας της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού στις εταιρείες fintech, που κινείται πλέον σε εξειδικευμένες επιμορφώσεις, τόσο για την ανεύρεση και την αξιοποίηση ταλέντων, όσο και για την εξέλιξη και την εκπαίδευση αυτών μέσα στον εκάστοτε οργανισμό. 

Η γνώση αυτή αποκτάται στο εργασιακό περιβάλλον, μέσα από ομάδες εργασίας που εκπαιδεύουν ο ένας τον άλλο (on the job training – agile methodology) και μέσω της εμπειρίας, που αποκτάται από την εργασία. Ο συνδυασμός της γνώσης πληροφορικής και της επιχειρησιακής ανάλυσης-κριτικής σκέψης είναι αυτός που είναι περιζήτητος και θα συνεχίσει να είναι τα επόμενα χρόνια, κατά τα οποία θα διανύουμε την περίοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού. 


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ & ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Στον τραπεζικό χώρο, τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί Διευθύνσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού με αντικείμενο την ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και την εναρμόνιση των στόχων με νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Στην Ελλάδα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες επενδύουν στρατηγικά στη δημιουργία agile ομάδων, με σκοπό την ανάπτυξη και την υποστήριξη του νέου μοντέλου λειτουργίας, που περιλαμβάνει την πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και εργαλείων. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται κυρίως από αναλυτές, προγραμματιστές, testers. Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες περιλαμβάνονται απόφοιτοι από οικονομικές σχολές, Πολυτεχνείο, θετικές επιστήμες, με την ανάλογη εξειδίκευση που απαιτείται σε κάθε χώρο/τμήμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι από το 2018 έχει ενταχθεί επίσης η μέθοδος αυτοματισμού RPA (Robotic Process Automation) στις τραπεζικές διαδικασίες. Η νέα αυτή μέθοδος έχει ήδη δημιουργήσει στο εξωτερικό καινούργιο αντικείμενο εργασίας για αναλυτές και προγραμματιστές, RPA Developer και RPA Business Analyst. Στην Ελλάδα, πέρα από τα σεμινάρια και τις πιστοποιήσεις, που προσφέρονται πλέον στο προσωπικό στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, είναι περιζήτητοι και οι υποψήφιοι που διαθέτουν ήδη εμπειρία και ακαδημαϊκή γνώση στα Robotics.

Έως και σήμερα, τα περισσότερα προγράμματα σπουδών διαχωρίζουν την τεχνική από τη θεωρητική γνώση. Το αποτέλεσμα είναι να υφίστανται ομάδες προγραμματιστών-τεχνικών, οι οποίοι δεν διαθέτουν θεωρητική αναλυτική σκέψη, και ομάδες οικονομικών-επιχειρησιακών αναλυτών, που δεν έχουν την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να κατανοήσουν τεχνικές διαδικασίες. 

Θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν ευέλικτα προγράμματα σπουδών, στα οποία θα γίνεται συνδυασμός τεχνικής κατάρτισης και ανάλυσης δεδομένων, κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και προσφέρεται, κυρίως όμως σε επίπεδο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, όπου η εξειδίκευση είναι δεδομένη. Παράλληλα, η διασύνδεση των πανεπιστημίων με εταιρείες και οργανισμούς είναι απαραίτητη, χρήσιμη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και για τις δύο πλευρές. Ο σκοπός δεν είναι να ορίσει η αγορά τις δεξιότητες που έχει ανάγκη για τον υπάλληλο-επιστήμονα που θα εντάξει αργότερα στο δυναμικό της, αλλά να έρθει σε επαφή το πανεπιστήμιο με τις απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στην κατάρτιση των σπουδαστών και να τους προετοιμάσει καταλληλότερα, για να ξεκινήσουν σωστά την καριέρα τους. Κρίνεται αναγκαία, τώρα περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη να υιοθετηθεί κουλτούρα συλλογικής προσπάθειας και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προετοιμάζει τους νέους να αλληλεπιδρούν σε δυναμικά περιβάλλοντα και περιβάλλοντα αλλαγής. Πηγή: kathimerini.gr
Share:
Διαβάστε Επίσης
Ο Ρόλος των Ρομπότ στην Αγορά Εργασίας και το Μέλλον των Επαγγελμάτων

Εδώ και δεκαετίες, τα ρομπότ εργάζονται παράλληλα με τους ανθρώπους. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, είναι εδώ και καιρό οι πιο ακριβείς και αξιόπιστοι συγκολλητές και βαφείς.

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού