Ποιοι είμαστε


Η Myseminars δημιουργήθηκε από μια δυναμική ομάδα εμπειρογνωμόνων διαφόρων τομέων και ειδικότερα της πληροφορικής, internet marketing και επικοινωνιών. Με το συντονισμό ανθρώπων που διαθέτουν βαθιά γνώση της Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, φιλοδοξούν να συμπληρώσουν ένα μεγάλο κενό πληροφόρησης που υπήρχε μέχρι σήμερα στην αγορά. Η ομάδα της MySeminars αποτελείται από άτομα στη Κύπρο, και το εξωτερικό με σημαντική εμπειρία στη δημιουργία και διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων και περιεχομένου αλλά και από άτομα με πλούσια εμπειρία στην Επαγγελματική Κατάρτιση στη Κύπρο.


Τι είμαστε

Η Myseminars είναι μια πλατφόρμα στην οποία καταχωρούνται κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικά επαγγελματικά σεμινάρια αλλά και όλα τα συνέδρια και εκθέσεις που οργανώνονται στη Κύπρο.


Σκοπός μας

Η Myseminars έχει δημιουργηθεί με σκοπό να δώσει στην αγορά ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αναζήτησης ευκαιριών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ένα εργαλείο μέσα από το οποίο να υπάρχει σφαιρική πληροφόρηση για τα είδη και θεματολογίες των σεμιναρίων που τρέχουν και κατά συνέπεια να υπάρχει επιλογή στη βάση της ποιότητας του περιεχομένου και των εκπαιδευτών αλλά και του τελικού κόστους.


Ποιόν Εξυπηρετούμε

  • Τον Εργαζόμενο και τον Εργοδότη του. Η πλατφόρμα της myseminars έχει στόχο την εξυπηρέτηση του εργαζόμενου και των επιχειρήσεων στον εντοπισμό ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης που τους αφορούν και που πιθανόν θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Ευκαιρίες μέσα από Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα της ΑνΑΔ αλλά και συνέδρια, εκθέσεις και Επαγγελματικές Σπουδές.
  • Τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων. Η Myseminars έχει στόχο να υποβοηθήσει τους Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων ως αρμόδια πρόσωπα για την ανάπτυξη των στελεχών τους, στο να έχουν συγκεντρωμένη όση πληροφορία χρειάζονται για να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα τα καταλληλότερα προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό τους.
  • Τους Συντελεστές Κατάρτισης. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση που παρέχει η πλατφόρμα της myseminars δίνει στους ίδιους στους συντελεστές της κατάρτισης (Διοργανωτές, Εκπαιδευτές και Χώρους Διεξαγωγής) της ευκαιρία ανάπτυξης συνεργασιών με στόχο το αμοιβαίο όφελος.


Ποιο πρόβλημα επιλύνουμε

Το πρόβλημα που η myseminars επιλύνει είναι η μέχρι τώρα διασπορά των πληροφοριών σε θέματα ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης. Η myseminars συγκεντρώνει σε μια και μόνο πλατφόρμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτό τον τρόπο το έργο των επιχειρήσεων στο τομέα της ανάπτυξης του προσωπικού τους γίνεται πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πιο αξιόπιστο. Οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι μπορούν πλέον εύκολα να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις κατάρτισης, να αξιολογήσουν τους συντελεστές κατάρτισης αλλά και να συγκρίνουν τις εναλλακτικές αυτές επιλογές σε θέματα κόστους, ποιότητας και περιεχομένου.


Πως Λειτουργεί

Η πλατφόρμα της myseminars διατηρεί ξεχωριστά υποσυστήματα των 3 συντελεστών της κατάρτισης, δηλαδή των Διοργανωτών εταιρειών κατάρτισης, των Εκπαιδευτών και των Χώρων Διεξαγωγής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Στη πλατφόρμα αναρτώνται τα σεμινάρια των εταιρειών κατάρτισης επιλέγοντας τους βασικούς συντελεστές τους και συμπληρώνοντας τα ειδικά στοιχεία του κάθε σεμιναρίου όπως είναι το κόστος, το περιεχόμενο, οι στόχοι και το σε ποιους απευθύνεται.

Τα σεμινάρια εντοπίζονται με εξειδικευμένα εργαλεία της πλατφόρμας όπως είναι η ‘κατηγορία’, η ‘Αναζήτηση με λέξεις κλειδιά’, Αναζήτηση κατά Διοργανωτή και κατά Εκπαιδευτή και μέσα από το εργαλείο Σύνθετης Αναζήτησης για συνδυασμό παραμέτρων αναζήτησης. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές ή/και εκπαιδευτές για να κάνουν σχετική εγγραφή ή και για άλλες συμφωνίες παροχής επαγγελματικής κατάρτισης.


Τι προσδοκούμε

Προσδοκούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η πλατφόρμα της myseminars θα καταστεί το μοναδικό σημείο στο οποίο ο οποιοσδήποτε θα χρειάζεται να προστρέχει για να εντοπίσει όλα όσα χρειάζεται για την επαγγελματική του κατάρτιση και ενημέρωση.


Σας ευχαριστούμε

Η Ομάδα της Myseminars