Ευρωκοινοβούλιο: Αλλάζει ο «Χάρτης» στην Αγορά Εργασίας

calendar icon

27 October 2019

Ευρωκοινοβούλιο: Αλλάζει ο «Χάρτης» στην Αγορά Εργασίας

Σύμφωνα με σημερινό ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, οι οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις επηρεάζουν τον «χάρτη» στην αγορά εργασίας  και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ.

Όπως τονίζεται, εμφανίζονται νέες θέσεις εργασίας, ενώ άλλες καθίστανται ξεπερασμένες και οι άτυπες μορφές εργασίας αντικαθιστούν την εργασία πλήρους απασχόλησης και τις συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

Επιπλέον, όλο και περισσότερο διεξάγονται εργασίες σε διαδικτυακές πλατφόρμες, που συνδέουν αγοραστές και πωλητές ή από μεγάλες ομάδες έργων πέρα από τα σύνορα. 


ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι η ρομποτική και η ψηφιοποίηση προκαλούν νέες ερωτήσεις, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν σταδιακά το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό για καθήκοντα ρουτίνας και απαιτούνται νέοι τύποι επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν στην τεχνολογική πρόοδο. 

Έτσι, συμπεραίνεται, οι ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας προσαρμόζονται σταδιακά στην μεταβαλλόμενη πραγματικότητα στον κόσμο της εργασίας. Αυτό αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο νέες, συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, καθώς και ηθικά και πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη ρομποτική. 

Η ΕΕ επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καινοτομία, όπως επεξηγούν τα παραδείγματα της πρόσφατα εγκριθείσας οδηγίας για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και την ίδρυση της νέας ευρωπαϊκής υπηρεσίας εργασίας. Η ανάγκη για τις νέες ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων του νέου εργασιακού περιβάλλοντος συνεχίζει επίσης να αυξάνεται.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Share: