Σεμινάρια Πιστοποίησης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (CySec)


Στη Σελίδα αυτή θα βρίσκετε όλα τα σεμινάρια που οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec)

Τα σεμινάρια αυτά προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τις εξετάσεις πιστοποίησης μέσα από ειδικά προγράμματα που επεξεργάζονται οι εμπειρογνόμωνες των Εκπαιδευτικών Κέντρων και οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από τη δομή και απαιτήσεις τους.

Στη Σελίδα αυτή θα βρίσκετε όλα τα σεμινάρια που οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec)

Τα σεμινάρια αυτά προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τις εξετάσεις πιστοποίησης μέσα από ειδικά προγράμματα που επεξεργάζονται οι εμπειρογνόμωνες των Εκπαιδευτικών Κέντρων και οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από τη δομή και απαιτήσεις τους.

Στη Σελίδα αυτή θα βρίσκετε όλα τα σεμινάρια που οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySec)

Τα σεμινάρια αυτά προετοιμάζουν τους υποψηφίους για τις εξετάσεις πιστοποίησης μέσα από ειδικά προγράμματα που επεξεργάζονται οι εμπειρογνόμωνες των Εκπαιδευτικών Κέντρων και οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από τη δομή και απαιτήσεις τους.

CySec Seminars in Cyprus

subtitle
Seminar 1
Seminar 1

Cysec Basic Examinations

Seminar 2
Seminar 2

Cysec Advanced Examinations

Seminar 3
Seminar 3

AML Certification

seminar 4
seminar 4

Super Admin AML

How the examinations are contacted


ΕΝαλλακτικό Κείμενο