Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Κατασκευές/ Construction

13 Φεβ 2023 08:30 15 Φεβ 2023 16:15
Ελληνικά
21 ώρες ( 3 μέρες )
Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν στο σεμινάριο αυτό θα ενισχύσουν τις δεξιότητες των λειτουργών

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες τόσο να συνάπτουν όσο και να εκτελούν δημόσιες συμβάσεις. Το εργαστηριακό αυτό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στη νέα νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις 73 (Ι) 2016.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε στελέχη του ημιδημόσιου τομέα τα οποία συγγράφουν, προκηρύσσουν, αξιολογούν και διοικούν δημόσιες συμβάσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Φρεσκάρουν τις υφιστάμενες τους γνώσεις όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις
 • Κατανοούν το νέο νομοθετικό πλαίσιο
 • Αναγνωρίζουν την σημασία της δημοσιότητας
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές αξιολόγησης
 • Κατανοούν σε βάθος βασικά στοιχεία στην υλοποίηση και την διοίκηση της σύμβασης
 • Παρακολουθούν και να κλείνουν την σύμβαση
 • Κατανοούν τις διάφορες φάσεις του έργου
 • Αναπτύσσουν και να κατανοούν τα διάφορα σχέδια (σχέδιο ποιότητας, διαχείρισης ζητημάτων, διαχείρισης αλλαγών)
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 759.00
 • € 357.00
 • € 144.21
 • € 402.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 759.00
 • € 0.00
 • € 144.21
 • € 759.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 13 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 14 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 15 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 και τον Κανονισμό 138/2016

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16...

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

07/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 κ...

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

13/02/2023 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δημόσιες Συμβάσεις για τον Ιδιωτικό Τομέα...

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται με το Νόμο 73(Ι)2016. Ο νόμος αυτός καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες υποβολής, την τυπολογία και ...

21/02/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Project Management Professional...

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives.The Project Mana...

09/03/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων...

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

15/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας ...

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην επιλο...

04/04/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημ...

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε κομβικές ...

09/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online