Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου

- Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο

18 Οκτ 2022 09:30 19 Οκτ 2022 15:00
Ελληνικά
10 ώρες ( 2 μέρες )
Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Σεμινάριο έχει στόχο να εκπαιδεύσει πρακτικά τους Αποθηκάριους, ώστε να λειτουργούν μια σύγχρονη αποθήκη αποδοτικά βελτιώνοντας τις Διαδικασίες παραλαβής, τοποθέτησης, ετοιμασίας παραγγελιών, απογραφής, καθώς και ευπρεπισμού και ασφάλειας της Αποθήκης.

Η εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης θα βελτιώσει την αξιοποίηση του χώρου, τον προγραμματισμό των εργασιών, την παραγωγικότητα όλων των λειτουργιών, τη σωστή επικοινωνία με το λογιστήριο και τα λοιπά τμήματα, την ακρίβεια Αποθεμάτων, την ταχύτητα και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των Πελατών, με την ταυτόχρονη μείωση του ύψους των Αποθεμάτων και του κόστους λειτουργίας της Αποθήκης, μειώνοντας συγχρόνως και τις ελλείψεις.

Με Εργαλεία και Ασκήσεις βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εντοπίσουν δυσλειτουργίες και να καθορίσουν Στόχους για συνεχή βελτίωση.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες θα βοηθηθούν ώστε να:

 • Προγραμματίζουν, προετοιμάζουν τον χώρο. Θα ξέρουν να επιλέγουν τον τρόπο δειγματοληψίας, να κάνουν έλεγχο υλικού και να διαχειρίζονται ελαττωματικές παραλαβές.
 • Καθορίζουν γεωγραφικές θέσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, θα χειρίζονται εργαλεία σε excel για την τοποθέτηση των υλικών με βάση την κυκλοφοριακή ταχύτητα.
 • Επιλύουν προβλήματα Διαχείρισης Παραγγελιών, Διαχείρισης Εκτάκτων Παραγγελιών, Επικοινωνία με το credit control, θα καθορίζουν ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας, (Διαχείριση κατά ζώνες ή κατά τμήματα).
 • Προετοιμάζουν την απογραφή και θα διαφοροποιούν τη συχνότητα, ανάλογα με την κυκλοφοριακή ταχύτητα. Θα εφαρμόζουν σύγχρονη τεχνολογία που βελτιώνει την ταχύτητα, το κόστος και την ακρίβεια των απογραφών.
 • Έχουν γνώσεις ασφάλειας κατά τη διαχείριση των υλικών, κανόνες υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό με βάση τη νομοθεσία, τα σήματα, τον εξοπλισμό και τα ατομικά μέτρα προστασίας. Επίσης θα γίνει ανάλυση κινδύνων και προστασία της Αποθήκης.
 • Κατανοήσουν καλύτερα την έννοια και τη χρησιμότητα της υποκίνησης και Ανάπτυξης των εργαζόμενων και ο Αποθηκάριος ως Manager πρώτης γραμμής θα είναι σε θέση για επίλυση προβλημάτων καθώς και για επικοινωνία μέσα και έξω από την Εταιρεία.
 • Υπολογίζουν με ακρίβεια αποθέματα, μείωση αποθεμάτων και ελλείψεων. Θα βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών με εργαλεία – πρακτικές.
 • Γνωρίζουν Τεχνικά και Οικονομικά Κριτήρια για την επιλογή του συστήματος αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού, Υπολογισμός απαιτούμενου χώρου. Θα μπορούν να επιλέξουν κατάλληλο layout και να υπολογίζουν τις απαιτήσεις σε χώρους παραλαβής, αποθήκευσης, χώρους picking, κενών παλετών, γραφείων κ.λπ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Αποθηκών και σε όλα τα Στελέχη τομέων όπου η λειτουργία της Αποθήκης, επηρεάζει την δική τους απόδοση όπως είναι ο τομέας της Παραγωγής και των Πωλήσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
 • Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ LAYOUT ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ


Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία για την ABC ανάλυση Υλικών, Προμηθευτών & Πελατών
 • Ειδική εφαρμογή για την ορθή χωροθέτηση των υλικών
 • Εφαρμογή για τη Βέλτιστη Διαχείριση των Αποθεμάτων
 • Πρόγραμμα Εργασιών Αποθήκης
 • Εργαλεία για τη Μέτρηση της παραγωγικότητας στην παραλαβή, στο picking και στη διανομή
 • Εργαλείο Ελέγχου Ακρίβειας Αποθέματος που βασίζεται σε μικρό δείγμα δεδομένων
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα αναφορών λειτουργίας και οικονομικής απόδοσης αποθήκης
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου


Εκπαιδευτής: Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος (Managing Director AQS & Strategy Consultant)

Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics, των Προμηθειών και των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων.

Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, της Διαχείρισης Έργων, των Προμηθειών, του Budgeting, του Risk Management, του Management Reporting και της Οργάνωσης Εργοταξίου, τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 525.00
 • € 170.00
 • € 99.75
 • € 355.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 525.00
 • € 0.00
 • € 99.75
 • € 525.00

Costing Information:

Επεξήγηση Εκπτώσεων: 10% έκπτωση στην δεύτερη αγορά / συμμετοχή 20% έκπτωση στην τρίτη και κάθε επόμενη αγορά / συμμετοχή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 15:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 19 Οκτ 2022

Ώρα

09:30 - 15:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Procurement Audit & Inventory Management...

Το Σεμινάριο αυτό παρέχει μια σε βάθος ανάλυση όλων των φάσεων της Λειτουργίας των Προμηθειών αξιολογώντας τις Στρατηγικές στην επιλογή των Προμηθευτών, την ποι...

04/10/2022 09:30

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Εκπαίδευση του Αποθηκάριου...

Το Σεμινάριο έχει στόχο να εκπαιδεύσει πρακτικά τους Αποθηκάριους, ώστε να λειτουργούν μια σύγχρονη αποθήκη αποδοτικά βελτιώνοντας τις Διαδικασίες παραλαβής, το...

18/10/2022 09:30

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online