Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

- Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

28 Ιουν 2022 08:30 29 Ιουν 2022 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης στόχος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την Μελέτη και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του  Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης το σεμινάριο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός Κατάρτισης

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Τμήματος Δημοσίων Έργων καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την Μελέτη και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης το σεμινάριο εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες στη εφαρμογή των προνοιών του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή.


Στόχοι Κατάρτισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης.

Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Προσφοροδότη (Εργολάβου) και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από τη  χρήση του Τόμου Γ Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και Τεχνικά Έργα


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Μελέτη, Προκήρυξη Προσφορών,  Επίβλεψη , Διαχείριση  Συμβολαίων, και Κατασκευή Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Δημόσιο, Ημιδημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 425.00
  • € 238.00
  • € 0.00
  • € 187.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

  • € 425.00
  • € 0.00
  • € 0.00
  • € 425.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Ιουν 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Ιουν 2022

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης