Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δοσιθέου 1, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
-
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου) ιδρύθηκε στις 26/6/1997 με στόχο να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής πολιτικής ώστε να τεθούν στέρεες βάσεις για την ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας του πιο ζωτικού τομέα της κυπ?...


ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Visit Us: