Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ταχ. Θυρίδα 60082, Πάφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
-
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κενδέας Ζαμπυρίνης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί κάτω από ειδικό νόμο και είναι οικονομικά ανεξάρτητο, ελεύθερο από κάθε επιρροή από το κράτος. Οι οικονομικοί πόροι του Επιμελητηρίου προέρχονται από συνδρομές των μελών ?...


ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Visit Us: